Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić potpisao je danas zajedno sa Adnanom Alagićem, ministrom građenja, prostornog uređenje i zaštite okoliša USK-a sporazum o sponzorstvu za izradu projektne dokumentacije za odvodnju oborinskih i fekalnih voda u mjesnoj zajednici Pritoka.

Izradom projekta stvaraju se uslovi za apliciranje prema višim nivoima vlasti i fondovima za trajno rješavanje kanala za oborinske i fekalne vode koje uslijed obilnih padavina stvaraju probleme mještanima na nekoliko lokacija u MZ Pritoka.

قالب وردپرس

KOMENTARI:
Loading...