Odlukom Gradskog vijeća Bihaća, nezaposlena lica, koja su do sada bila oslobođena plaćanja takse za ovjeru kopija dokumenata (3 KM po dokumentu) za potrebe prijave na konkurs za zapošljavanje, sada moraju plaćati ovu taksu.

Kao što možemo vidjeti, u donjoj Odluci nedostaje stavka koja govori da su i nezaposlene osobe oslobođene plaćanja taksi, kao što je to stajalo u ranijoj Odluci.

KOMENTARI:
Loading...