U Bihaćkom naselju Ozimice 1 uništen je semafor od strane nesavjesnog vozača koji brzinu nije prilagodio cesti kojom se kretao. Pri velikoj brzini automobil je umalo ugrozio i uposlene u prodavnici u neposrednoj blizini semafora. Ljudske žrtve su srećom izbjegnute jer nije bilo pješaka u blizini ove lokacije u trenutku nesreće.

Vozačima treba skrenuti pažnju da svoju vožnju prilagode uvjetima na cesti kako bi se ovakvi prizori ubuduće spriječili, ili barem smanjili.

Nadamo se da sanacija ovog semafora neće trajati dugo kako bi se i dalje omogućilo normalno odvijanje saobraćaja.

KOMENTARI:
Loading...