Statistički podaci jasno ukazuju da je grad Bihać jedan od najskupljih gradova u Federaciji BiH. Na ruti od Bihaća pa do Sarajeva cijena pojedinih usluga varira od grada do grada. Tako npr. u gradovima poput Travnika, Donjeg Vakufa, Jajca, pa i unutar Unsko-sanskog kantona u većini ugostiteljskih objekata možete popiti kafu za 1 KM, dok u gradovima poput Sarajeva, Mostara i Bihaća uobičajena cijena iznosi od 1,5-2 KM.

Isto tako i cijene pojedinih usluga poput naplate parkinga varira od grada do grada, ali opet ova tri grada se nalaze u samom vrhu. Kao najpoželjnije turističke destinacije Sarajevo i Mostar sa opravdanjem mogu postavljati cijene usluga nesrazmjerne sa platama, ali grad Bihać koji se na ljestvici zaposlenih nalazi iza Banja Luke, Sarajeva, Mostara, Zenice, Tuzle i Bijeljine sigurno ne može da prati takav trend. U obzir se treba uzeti i podatak UNDP-a da ovi gradovi koji pored toga što imaju gotovo 40% veću zaposlenost od ostatka Bosne i Hercegovine isto tako imaju od 5-10% veće plate. Banjaluka ima dosta visoku gustinu stanovništva, ali i veoma nisku nezaposlenost, dok Tuzla i susjedne opšine imaju sličnu ili čak gušću distribuciju stanovništva, ali višu nezaposlenost.

Prosječna plata u Bosni i Hercegovini izosi 830 KM, ali u obzir treba uzeti da ovu statistiku znato popravljaju grad na Vrbasu i Sarajevo te donekle Mostar. Na kraju možemo zaključiti da je cijena pojedinih usluga u Bihaću nesrazmjerna sa prosječnim platama u glavnom gradu Unsko-sanskog kantona.

KOMENTARI:
Loading...