1. OGLAS za prijem u radni odnos elektrotehničara

opšti uslovi:

izrada i održavanje elektroinstalacija ( jaka i slaba struja)

ugradnja i održavanje elektroničkih sistema za tehničku zaštitu ljudi i imovine

instaliranje klima uređaja i ostale rashladne opreme

servisiranje i održavanje klima uređaja i ostale rashladne opreme

ugradnja i održavanje javne rasvjete

rad na visini

ostali srodni poslovi po nalogu poslodavca

vođenje evidencije o obavljenim poslovima

 

potrebna kvalifikacija:

minimalno srednja škola elektro tehničkog zanimanja

vozački ispit B i C kategorije

radno iskustvo

poznavanje rada na računaru

osnovno znanje engleskog jezika

kulturno ponašanje  i ophođenje

 

beneficije:

puno radno vrijeme

redovne plate+bonusi

stručno usavršavanje i napredovanje

rad u malom timu

Ako ispunjavate gore navedene zahtjeve i želite biti dio našeg radnog tima, pošaljite svoju prijavu ( biografiju -CV ) poštom, faxom, emailom ili lično predajte u naše sjedište.

 

2. OGLAS za prijem u radni odnos servisera za servisiranje i održavanje računarske opreme, telefonskih uređaja, mobitela, kopirnih aparata i ostale biro opreme 

opšti uslovi:

servisiranje i održavanje računarske opreme

servisiranje i održavanje tel. uređaja, mobitela

servisiranje i održavanje kopirnih aparata i ostale biro opreme

ostali srodni poslovi po nalogu poslodavca

vođenje evidencije o obavljenim poslovima

 

potrebna kvalifikacija:

minimalno srednja škola tehničkog zanimanja

vozački ispit B i C kategorije

radno iskustvo

poznavanje rada na računaru

osnovno znanje engleskog jezika

kulturno ponašanje  i ophođenje

 

beneficije:

puno radno vrijeme

redovne plate+bonusi

rad u malom timu

stručno usavršavanje i napredovanje

Ako ispunjavate gore navedene zahtjeve i želite biti dio našeg radnog tima, pošaljite svoju prijavu ( biografiju -CV ) poštom, faxom, emailom ili lično predajte u naše sjedište.

 

3. OGLAS za prijem u radni odnos komercijaliste 

opšti uslovi:

komunikacije sa ino i domaćim dobavljačima, prevoznicima i špediterima

komunikacije sa kupcima ( ponude, prodaja)

ugovaranje nabavke i prodaje

izrada cjenovnika

ostali srodni poslovi  po nalogu poslodavca

 

potrebna kvalifikacija:

minimalno srednja škola

radno iskustvo

poznavanje rada na računaru

osnovno znanje engleskog jezika

kulturno ponašanje  i ophođenje

vozački ispit B kategorije

 

beneficije:

puno radno vrijeme

redovne plate + bonusi

rad u malom timu

stručno usavršavanje i napredovanje

Ako ispunjavate gore navedene zahtjeve i želite biti dio našeg radnog tima, pošaljite svoju prijavu ( biografiju -CV ) poštom, faxom, emailom ili lično predajte u naše sjedište.

 

4. OGLAS za prijem u radni odnos montera/servisera klima uređaja i rashladne opreme 

opšti uslovi:

instaliranje klima uređaja i ostale rashladne opreme

servisiranje i održavanje klima uređaja i ostale rashladne opreme  ,

elektroinstalacije ( jaka i slaba struja)

ostali srodni poslovi po nalogu poslodavca

rad na visini

vođenje evidencije o obavljenim poslovima

 

potrebna kvalifikacija:

minimalno srednja škola tehničkog zanimanja

vozački ispit B i C kategorije

radno iskustvo

poznavanje rada na računaru

osnovno znanje engleskog jezika

kulturno ponašanje  i ophođenje

 

beneficije:

puno radno vrijeme

redovne plate+bonusi

rad u malom timu

stručno usavršavanje i napredovanje

Ako ispunjavate gore navedene zahtjeve i želite biti dio našeg radnog tima, pošaljite svoju prijavu ( biografiju -CV ) poštom, faxom, emailom ili lično predajte u naše sjedište.

_______________________________________________________________________

Infokomerc Bihać, Bihaćkih branilaca 113

tel. + 387 37  314-314, fax: +387 37 319-000; info.com@bih.net.ba

 

KOMENTARI:
Loading...