Gradsko vijeće Bihaća održalo je danas svoju četvrtu po redu sjednicu . Na dnevnom redu našlo se deset  tačaka. Prijedlog budžeta Grada Bihaća za 2015. i projedlog odluke o izvršavanju budžeta za 2015. godinu u iznosu od 28 miliona 707 hiljada KM jednoglasno je usvojen sa 24 glasa.

Iako manji za skoro deset miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prošlogodišnji, budžet Grada Bihaća usvojen je jednoglasno. Zbog objektivnih razloga budžet je manji u odnosu na prošlu godinu, istaknuto je na današnjoj sjednici, ali ovim budžetom bit će obuhvaćeni stipendisti, majke porodilje, kao i brojne javne kuhinje u Bihaću, za koje su sredstva u narednoj godini obezbijeđena.

Prema riječima Romana Jurića, predsjedavajućeg Gradskog vijeća, posebno je ponosan na to što je ovo jedan od rijetkih gradova u BiH koji je usvojio budžet , dok se u brojnim općinama i gradovima, raspravlja o odlukama o privremenom finansiranju u narednoj godini.

Pored ove tačke vijećnici Gradskog vijeća usvojili su, između ostalog, prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje elektro-energetskog objekta nisko naponske mreže „Ripač II“ te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje JU „Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2014.godinu.

KOMENTARI:
Loading...