9.9 C
Bosanska Krupa
Petak, 26 Februara, 2021

BGI se pridružila sporazumu o saradnji između Vlade USK i organizacija civilnog društva

U Bihaću je danas, u kabinetu premijera USK Mustafe Ružnića,  organizovano potpisivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Unsko-Sanskog kantona i organizacija civilnog društva za udruženje Bihaćka građanska inicijativa, koje se ovim pridružilo sporazumu kojeg je nedavno Vlada USK putem  Ministarstvo pravosuđa i uprave USK i uz tehničku asistenciju projekta U4CivilSocity (EU4CS), kreirala  u cilju jačanja saradnje i prevazilaženju postojećih barijera izmjedju javnog i civilnog sektora ali i kao podršku efikasnijoj primjeni javnih politika u USK.

Ovaj sistem rada, ističe premijer USK Mustafa Ružnić, će biti  dodatni impuls stvaranju pozitivnog okruženja za razvoj civilnog duštva u USK i uključenost organizacija civilnog društva u procese kreiranja javnih politika. Inače,  Sporazum je skup principa i sredstava i ima za cilj da osigura donosiocima odluka i organizacijama civilnog društva vodič i alate za razvoj praktičnih oblika saradnje Vlade i  organizacija civilnog društva. Podrazumijeva  podsticanje i podršku institucijama vlasti  USK da se konsultuju i sarađuju sa organizacijama civilnog  društva, davanje doprinosa stvaranju  okruženja za saradnju Vlade kantona sa OCD, korištenje dobrih praksi i korisnih pristupa za realizaciju saradnje Vlade kantova i OCD te   implementaciju mehanizama za uključivanje nevladinog sektora u procese odlučivanja predviđenih zakonskim rješenjima.

Sprazum o saradnji danas su potpisali i predstavnici udruženja Bihaćka građanska inicijativa, koji ističu želju da svoje potencijale usmjere u kreiranje dobru prakse saradnje vladinog i nevladinog sektora. Uz izvršnu vlast takva vrsta saradnje, smatraju, potrebna je i sa predstavnicima zaknodavne vlasti a kao primjer podrške tom vidu saradnje činu potpisivanja bila je prisutna i zastupnica u Skupštini USK Ilda Alibegović.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Povezani članci