U sklopu dvodnevne posjete Unsko-sanskom kantonu NJ.E. Cihad Erginay, ambasador Republike Turske u BiH posjetio je sa saradnicima poslovnu zonu Kamenica. O prednostima i pogodnostima za investiranje u grad Bihać, te poslovnim mogućnostima koje pruža poslovna zona Kamenica ambasadora Erginaya upoznali su Fuad Mujagić, direktor Zavoda za prostorno uređenje Bihać i Nijaz Lipovača, pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i privredne djelatnosti.

„Ambasadora Erginaya upoznali smo sa trenutnim stanjem u poslovnoj zoni Kamenica , gdje je trenutno izgrađeno 9 poslovnih objekata u kojima 11 poslovnih subjekata obavlja djelatnost. Za 2 poslovna objekta izgradnja je u toku, a  za  7 poslovnih  subjekata u toku su  pripreme za izgradnju u različitim fazama. U obuhvatu regulacionog plana „Kamenica „ nalazi se  5  neizgrađenih građevinskih parcela/ slobodnih za potencijalne investitore koje su u vlasništvu  grada Bihaća „- kazao je Nijaz Lipovača, pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i privredne djelatnosti.

KOMENTARI:
Loading...