Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona uhvatilo se ukoštac sa korupcijom u obrazovanom sistemu, od prošlogodišnjih tužbi za pronevjere u oblasti izdavanja vozačkih dozvola, do nedavnih afera sa lažnim školskim diplomama. Sekretar Ministarstva obrazovanja Albijana Trnavci govori o rezultatima njihovih aktivnosti.

Obrazovanje je budućnost svake države, a kakva nas budućnost čeka?

– Obrazovni sistem predstavlja temelj dugoročnog prosperiteta, preduslov za izgradnju demokratskog i pravednog društva, kao i društva znanja. Bez kvalitetnog obrazovnog sistema na svim nivoima, od predškolskog obrazovanja do visokog obrazovanja, ne može se izgraditi ni poredak vladavine prava niti se mogu adekvatno štititi ljudska prava.

Dva faktora

Obrazovni sistem mora biti prilagođen potrebama društva, mora omogućiti svakom građaninu individualni razvoj i postizanje osjećanja korisnosti za društvo. Stoga, naše ministarstvo radi na dugoročnoj izgradnji društva znanja. Mi smo među prvima završili obiman posao vezano za odgovore za upitnik Evropske komisije o prilagođenosti našeg obrazovanja evropskim standardima. Budućnost našeg obrazovanja jeste njegovo prilagođavanje evropskom prostoru obrazovanja.

Odlasci porodica iz BiH često se potkrepljuju smanjenim brojem učenika u školama, a trend USK-a sa smanjenjem broja đaka od 25 posto gotovo je identičan onom na federalnom nivou. Kako na to gledate?

– I u tekućoj školskoj 2018/19. godini evidentno je smanjenje broja učenika, koje je, nažalost, bilo vidljivo i niz godina unazad. Ova pojava uzrokovana je od dva bitna faktora: manja stopa nataliteta, kao i emigracija domaćeg stanovništva na Zapad.

Kakve su aktivnosti poduzete nakon afere diplome, je li završena istraga u ustanovi Multilingua i da li je njena vlasnica i direktorica javne škole u Sanskom Mostu Maida Cepić-Habibović smijenjena?

– Na inicijativu našeg ministarstva, nedavno je smijenjena direktorica JU Mješovita srednja škola Sanski Most zbog uočenih i dokazanih nepravilnosti u radu. U toku je procedura izbora vršioca dužnosti direktora ove ustanove.

Resorni ministar je formirao komisiju za nadzor nad zakonitošću rada PU Centra za obrazovanje odraslih Multilingua Sanski Most, koja je okončala svoj rad izradom izvještaja o nadzoru. Tokom ovog nadzora utvrđene su nepravilnosti u radu ove ustanove. Stoga će ovoj ustanovi biti izrečene respektivne sankcije (tri godine zabrane rada, op.a.) u skladu sa zakonom, a rješenje im je poslano u petak.

Hoće li biti provjera diploma uposlenih u državnoj službi i javnim ustanovama USK-a?

– U skladu sa inicijativom pokrenutom od federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke, usvojenom na Vladi FBiH u vezi sa revizijom diploma zaposlenika u javnom sektoru, potaknutom skorašnjim događajima otkrivenim od medija vezanim za aferu falsifikovanja diploma u različitim dijelovima BiH, naše ministarstvo pripremilo je odgovarajuća akta kojima se predlaže revizija diploma svih uposlenika u ustanovama i državnim tijelima čiji je osnivač Skupština USK-a. Usvajanje ovih akata trenutno je u proceduri pred kantonalnom Vladom.

Prošle godine borili ste se sa korupcijom u oblasti izdavanja vozačkih dozvola. Da li je sada stanje bolje?

– Ministarstvo obrazovanja je u posljednje tri godine pokrenulo niz aktivnosti u domenu iskorjenjivanja korupcije i nezakonitosti u oblasti saobraćajne edukacije.

Pokrenulo je permanentnu medijsku kampanju na planu osvještavanja građana o posljedicama korupcije, kupovine vozačkih dozvola i odsustva saobraćajne kulture. Radi se na izgradnji povišenog stepena transparentnosti rada svih komisijskih tijela u ovom sektoru. Uspostavljen je stalni nadzor svih registrovanih pravnih lica koja se bave sabraćajnom edukacijom. Kao posebnu aktivnost možemo istaći pokretanje elektronskog sistema polaganja teoretskog dijela vozačkih ispita, koji uskoro treba profunkcionirati. Radi se o online informacionom sistemu putem kojeg će kandidati biti testirani u posebnim ispitnim centrima uz korištenje videonadzora. Već sada su evidentni poboljšani rezultati u sigurnosti saobraćaja našeg kantona. Pogotovo je statistički smanjen broj saobraćajnih nesreća u kojim učestvuju vozači početnici.

Radite i na pripremi zakonskih rješenja, šta vam je prioritet?

– Naše ministarstvo je u proteklom periodu izradilo Zakon o studentskom standardu, koji je usvojen prije godinu u skupštinskoj proceduri. Za implementaciju ovog zakona već su u ovogodišnjem budžetu predviđena određena sredstva. Primjena ovog zakona treba doprinijeti konkretnom poboljšanju uslova akademskog obrazovanja budućih visokoobrazovanih građana, što je također jedan od prioriteta USK-a.

Podrška mladima

Ovaj zakon treba doprinijeti odluci mladih ljudi da svoju budućnost pronađu i grade unutar USK-a i BiH. Također, Ministarstvo radi na implementaciji Strategije prema mladima i to u domenu formiranja radnih grupa za izradu akcionog plana implementacije. Realizacija aktivnosti iz ove strategije treba, između ostalog, doprinijeti pronalaženju identiteta mladih osoba putem organizovanih aktivnosti tokom slobodnog vremena, što će Ministarstvo podržavati dodjeljivanjem finansijskih sredstava.

Ovo je prvi kanton gdje su i djeca migranata krenula na nastavu. Ima li problema?

– Da, možemo se pohvaliti i značajnim učincima u oblasti inkluzivne nastave (prilagođavanja obrazovnih procesa djeci sa poteškoćama u razvoju). Naime, naše škole imaju osigurane asistente u nastavi za svako dijete, za koje se procijeni takva potreba, kao i opremljene centre sa najsavremenijom opremom. Osigurali smo direktnu primjenu međunarodnih konvencija na području USK-a, te uključili i migrantsku djecu u obrazovne procese.

KOMENTARI:
Loading...