26.4 C
Bosanska Krupa
Srijeda, 16 Juna, 2021

Aktivnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove

U toku prošlog mjeseca inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove izvršili su 1137 inspekcijskih nadzora kao i 300 veterinarsko–sanitarnih pregleda.

 

Na terenu su kontinuirano pratili i provođenje naredbi i preporuka kriznih štabova, iako je 6 inspektora bilo u samoizolaciji. Rad je organiziran u dvije smjene, kako radnim danima, tako i u dane vikenda.

Finansijski efekat od izdanih 193 prekršajna naloga iznosi 166 000 KM , a podnesen je 21 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i 4 krivične prijave.

karinspektori su, gdje god je to bilo moguće, otklanjali uočene greške odmah i na licu mjesta, odnosno izdavali su rješenja o otklanjanju nedostataka i nepravilnosti obzirom da se njhov rad zasniva na preventivnim i korektivnim principima.

Izdana su 232 rješenja, dok su u slučajevima gdje je utvrđeno grubo kršenje važećih zakonskih propisa ili su subjekti nadzora ponovili prekršaje, izrečene zakonom propisane mjere, srazmjerne učinjenom prekršaju.

U fokusu rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove biti će aktivnosti na praćenju implementacije naredbi i preporuka nadležnih kriznih štabova s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju.

 

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci