Dana, 12. januara 2016. godine u Bihaću u organizaciji Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, održan je sastanak sa privrednim društvom „BNpro“ d.o.o. Sarajevo.
Sastanku ispred Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša prisustvovali su ministar Tahir Nuhić sa saradnicima, ispred „BNpro“ d.o.o. Sarajevo, direktor Miro Nikšić sa saradnicima.
Privredno društvo „BNpro“ d.o.o. Sarajevo bavi se geodetskim i arhitektonskim uslugama, razvojom desktop, mobilnih i web aplikacija, te prodajom nekretnina. Također vrši distribuciju geodetske mjerne opreme, geodetskog pribora, geodetskih biljega i bolcni, dronovi za aerofotogrametrijsko snimanje i softvera za geodeziju.
Nakon razmjene korisnih informacija, kao i informacija o uspjehu, postignutim referencama, te širim uslugama primjenom GIS tehnologije prema potencijalnim korisnicima, predstavnici „BNpro“ d.o.o. Sarajevo, održali su prezentaciju izrade ortofoto plana korištenjem bespilotne letjelice – dron.

Cilj održavanja prezentacije bilo je da se Ministarstvo upozna sa mogućnostima aerofotogrametrijsko snimanja Unsko-sanskog kantona korištenjem bespilotne letjelice, a u svrhu snimanja svih izgrađenih objekata, kao i mogućnošću korištenja istog i od strane ostalih organa uprave i javnih institucija za njihove potrebe.
Naime, prednost korištenja bespilotne letjelice ogleda se u brzini prikupljanja podataka, ekonomskoj isplativosti, te dobivanju update digitalnog modela reljefa i digitalnog ortofoto plana. Naime, neupitna je činjenica da je to izuzetno perspektivna tehnologija koju zasigurno čeka „svjetla budućnost“. Najveća prednost bespilotnih letjelica je u dobijanju krajnjih rezultata u vrlo kratkom vremenskom razdoblju.
Jedna od najčešćih primjena bespilotnih letjelica u oblasti geodezije jeste u fotogrametrijske svrhe, za izradu 3D modela objekata, digitalnog modela terena i digitalnog ortofoto plana. Također korištenje bespilotnih letjelica u oblasti rudarstva ogleda se najviše u računanju zapremine zemljanih masa vanjskog kopa, te se na osnovu digitalnog ortofoto plana mogu  identifikovati zone klizišta, kao i plavna područja nastala usljed vremenskih neprilika
Na osnovu visokorezolucijskih aerosnimaka, te njihovog objedinjavanja u digitalni ortofoto plan ovaj proizvod se može koristiti i u šumarstvu. Osim računanja površine, digitalni ortofoto plan može poslužiti za analizu bespravne sječe šume, te instaliranjem kamere na bespilotnu letjelicu, može pomoći pri analizi zdravlja šume.

 

Komentari: