Vlada Federacije BiH jučer je na sjednici promijenila odluku kojom je JP Aerodrom Bihać dala 3.535.000 KM. Kako je saopćeno, iznos najmjenjenih sredstava je povećan na 5.535.000 KM.

Kao razlog za izmjenu Odluke je navedeno da je izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu predviđeno da će sredstva na poziciji kapitalnih transfera javnim poduzećima – za unaprjeđenje avio prometa Federacije BiH, biti utrošena prema programu koji donosi Vlada FBiH, a na osnovu zahtjeva za dodatnim kapitalnim sredstvima.

Inače, početak radova na testnoj poletnoj pisti najavljivan je za skorije vrijeme, a posao je dobila kompanija “Euro-asfalt”.

KOMENTARI:
Loading...