“Inna nahnu nezzelnezzikre ve inna lehu lehafizun.” – “Mi smo ga objavili (Kur'an) i mi ćemo ga čuvati (nad njim bdjeti).”

Od objave Kur'ana do danas nije se promijenilo ništa iz Kur'ana, svete knjige muslimana, ni jedna sura, ni jedan ajet pa tako niti jedan harf. To je tako već 14 stoljeća i neće se promijeniti nikada i ništa iz Kur'ana. Kur'an će ostati nepromijenjen do Dana sudnjega.

Za to nam Kur'an sam garanciju daje, zapravo Allah Svevišnji to garantira u Kur'anu da će ga čuvati, štititi od bilo kakve primjese i preinake. To potvrđuje i preko 2 000 000 hafiza diljem svijeta koji znaju Kur'an napamet, od slova do slova. I zaista je tako. U onom obliku kako je objavljen Kur'an je ostao originalan i autentičan do danas i tako će i ostati za vjeke vjekova. To je garancija svih garancija koje nemaju roka važenja.

Kur'an je prvi izvor šerijata, propisa, izvor islama. Zato se islam ne mijenja jer je nemoguće islam promijeniti, transformirati ili bilo kakvu intervenciju po tom pitanju uraditi. Nikada nikome to nije uspjelo iako su konstantno na tome radili oni kojima ne odgovara islam pa da islam sebi prilagode umjesto da sebe prilagode islamu.

Kur'an je nepromjenjiv. Islam je nepromjenjiv. Vjernici su promjenjivi. Muslimani mogu biti promjenjivi. Islam ne može. Svaka promjena muslimana ne može se amputirati islamu, posebno one promjene u lošijem pogledu. Ako musliman nije dobar to ne znači da mu je za to kriv islam. Islam ne može biti rezervni krivac nikome i nikada niti može poslužiti nekome za zlurade ambicije.

Islam u svojoj osnovnoj definiciji je miroljubiv, nepatvoren, označava mir i ljubav. Musliman je čovjek koji je podložan, pokoran, predan Bogu. Selam je pozdrav mira kojeg koriste muslimani. I islam, i musliman, i selam su iz istog korijena u arapskom jeziku koji označavaju mir, ljubav, sigurnost. Drugačije se ne može promatrati. Svako drugačije definiranje je nakaradno, fabricirano, apokrifno, tendenciozno. Za loša djela koja urade muslimani ne može se tražiti krivac u islamu jer ga islam ne uči lošim djelima. Može se tražiti krivac u nečemu drugom, u sistemu, u politici, u određenim pojavama u društvu. Nikakvog temelja lošeg djela nema u islamu niti bilo kakvog uporišta. O tome je bespredmetno bilo s kim i bilo kada raspravljati.

Tvrditi da je islam krivac za bilo šta očiti je prikaz nepoznavanja islama. Islam može biti povod samo za dobro jer je u osnovi islam samo dobro.
Islam je napredan, nije zaostao. Islam je savremen i svevremen. Islam ne zaostaje ni za čim, ni za kim. Islam je savremen, i onda bio i sada ostao. Kroz 14 stoljeća islam je uvijek bio perjanica savremenog u svijetu u svim aspektima života. Islam nije za jedno vrijeme. Islam je za sva vremena, svevremen. Islam nije omeđen geografskim granicama niti ikakvim granicama. Islam nema ograničenja u vremenu i prostoru. Islam se ne može promatrati parcijalno nego u kompletu sa svim šta u sebi sadrži.

Od islama se ne može uzimati ono šta bi ljudima nekada odgovaralo, a isto tako ne može se odbacivati ono šta ne bi ljudima u datim okolnostima odgovaralo. Islam je pokretač promjena na dobro. Sistem islama je primjenjiv u svakom mjestu i u svako vrijeme, uvijek i svagda kod svakoga. Islam je sistem života, sistem življenja.

Piše: Admir Muhić

Komentari: