Kao i u većini općina u našoj državi tako je i u Ključu prisutan problem pasa lutalica za koji još niko nije nađeno adekvatno rješenje.

Od 2009. godine kada je usvojen Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji zabranjuje hvatanje i ubijanje pasa, pse niko ne sklanja sa ulica, a isti zakon lokalnim zajednicama nameće obavezu gradnje azila za napuštene životinje.

Međunarodni fond za dobrobit životinja zajedno sa UNDP-om počeo je sa realizacijom projekata zbrinjavanja pasa lutaliuca u općinama naše zemlje s obzirom na to da lokalne zajednice nisu u mogućnosti da samostalno riješe ovaj problem.

„Namjera ove međunarodne organizacije je pružiti pomoć između ostalih i općini Ključ da radi na izradi humanog, dugoročnog i lokalno održivog plana upravljanja populacijom pasa“, kaže Elzemina Bojičić, koordinator projekta.

Projekt je najavljen na inicijalnom sastanku na kojem su predstavnici IFAW-a pokušali prikupiti što veći broj informacija o ovom problemu od različitih aktera društvene zajednice koji su na bilo koji način vezani za problem i mogu dati svoj doprinos u njegovom rješavanju.

KOMENTARI:
Loading...