“Protesti crvenog srca”, podržani od strane Amnesty International, održali su se u Kopenhagenu, kao i još 24 grada i mjesta nakon vladine odluke da nekim sirijskim izbjeglicama povuče boravišnu dozvolu. Najviše ljudi okupilo se u Kopenhagenu gdje su držali crvena srca i nosili parola s natpisima “Sirijske izbjeglice su dobrodošle”.

Danska vlada, koja je svojevremeno podržavala integraciju azilanata, promijenila je svoju politiku posljednjih godina i sada se nada da će na kraju vratiti sve izbjeglice u njihove matične zemlje. 

Tvrdeći da su Damask i okolna regija sigurne teritorije, do sada je najmanje 380 Sirijaca ili oduzeto prebivalište ili im je odbijeno obnavljanje, a sada čeka konačnu odluku danskog odbora za žalbe na izbjeglice. 

U međuvremenu, najmanje 39 Sirijaca koji su utočište potražili u Danskoj već je dobilo konačnu odluku i smješteno je u “povratničke centre” gdje im nije dozvoljeno da rade ili da se školuju. 

Amnesty, zajedno s nekoliko drugih grupa za zaštitu prava, izrazio je zabrinutost zbog nove politike Danske, insistirajući da je Sirija daleko od sigurnosti.