Iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Hrvatske navode kako su dalja laboratorijska pretraživanja u toku, a sve u cilju utvrđivanja – radi li se o visokopatogenoj influenci ptica.

Zaražena farma stavljena je pod nadzor od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i u koordinaciji s Upravom za veterinarstvom i sigurnosti hrane Ministarstva poljoprivrede Hrvatske, a određene su i provode se mjere iskorjenjivanja bolesti na toj lokaciji, prenosi index.hr.

Sa farme je zabranjeno premještanje životinja i proizvoda, usmrćena je sva perad i provodi se čišćenje i dezinfekcija te druge mjere.

Radi se o izuzetno opasnoj bolesti koja izaziva vrlo velike gubitke u proizvodnji, a rano otkrivanje jedini je način sprečavanja daljeg širenja na druge farme.