Na samitu Evropske unije u ponedjeljak za najviši prioritet Unije treba da bude proglašena odluka o trenutnom zatvaranju ilegalnog toka izbjeglica balkanskom rutom ka Njemačkoj, proizlazi iz dokumenta u koji je uvid imao austrijski list Standard.

Kako je u subotu uveče objavljeno na sajtu lista, Atina bi morala odmah da obezbjedi 50.000 mjesta za potencijalne azilante, a zauzvrat Grčka će dobiti “svu” pomoć EU.

Također, migranti koji nemaju nikakve izglede da dobiju azil biće odmah deportovani u Tursku. Prema pisanju lista, samit Evropske unije u ponedeljak s turskim premijerom Ahmetom Davutogluom, a zatim i sastanak šefova vlada i država dvadesetosmorice bez turskog premijera, mogao bi da donese dramatičan zaokret u dosadašnjoj politici postupanja EU u izbjegličkoj krizi.

To, kako navodi Štandard, prozlazi iz za sada još tajnog nacrta dokumenta, u koji je list imao uvid, a koji je još uvijek predmet usaglašavanja vlada članica EU. U tom dokumentu, kako navodi list, “bukvalno” piše: “Neregularni dotok migranata duž balkanske rute se završava. Ta ruta je od sada zatvorena“.

Planiran je i posebni sporazum o repatrijaciji sa Turskom, koji bi trebalo da stupi na snagu od 1. juna. Zauzvrat, biće ubrzan i akcioni plan Turske sa EU, a Unija će se obavezati i da započne sa direktnom relokacijom sirijskih izbjeglica iz Turske u zemlje članice.

Što se tiče mjera na teritoriji same EU i rješavanja pitanja kolona izbjeglica koje će biti blokirane zatvaranjem balkanske rute, Unije se obavezuje da će pružiti Grčkoj svu raspoloživu pomoć, uključujući i značajnu finansijsku, kao i da će uputiti službenike zajedničke granične agencije EU, Fronteksa, na granice Grčke sa Makedonijom i Albanijom.

KOMENTARI:
Loading...