– Napominjemo kako će se protiv svih navedenih osoba podnijeti krivične prijave za krivično djelo Širenje i prenošenje zarazne bolesti iz člana 180. Krivičnog zakona – navodi se u saopćenju.

Također se napominje da su sve osobe kojima je izrečena jedna od mjera od strane epidemiologa – samoizolacija ili liječenje u kući, evidentirane te su kao takve vidljive prilikom traženja bilo koje usluge u državnim ili javnim ustanovama.