– Porota je sazvana nedavno i zasjedat će sedmično tri dana sljedećih šest mjeseci – objavio je Washington Post.

Na zasjedanju će se raspravljati o više stvari, a ne samo o Trumpu.