Savezno ministarstvo za rad i socijalna pitanja Njemačke odlučilo je da više neće prihvatati diplome o završenoj medicinskoj školi za opći i pedijatrijski smjer dobivene prekvalifikacijom bilo u državnoj ili privatnoj školi.

Da se bh. građani prekvalifikacijom više neće moći zaposliti u Njemačkoj, potvrdio je i direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić.

– Skrećemo pažnju kandidatima koji apliciraju za poslove njegovatelja u Njemačkoj da je Centralni ured za posredovanje pri zapošljavanju stručne radne snage od februara 2019. godine počeo davati odbijenice za sve ovakve diplome. To znači da više nije moguće zasnovati radni odnos kao njegovatelj s diplomama stečenim prekvalifikacijom – izjavio je Bandić.

Iz Agencije su preporučili kandidatima da uz prijavu, osim odgovarajuće diplome, dostave i svjedočanstva o svim završenim razredima srednje škole, prevedena na njemački jezik, piše Dnevni avaz.

Ambasada Njemačke u BiH objavila je da od 6. juna više neće priznavati OSD certifikate o položenom njemačkom jeziku izvan Austrije.

– Svi kandidati koji nakon 1. aprila svoje prijave predaju u Agenciju, moraju imati certifikat o poznavanju njemačkog jezika usaglašen sa zahtjevima Ambasade – dodao je Bandić.

Komentari: