“Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije od 27. juna 2019., tokom trećeg ispitivanja kvaliteta mora prema Programu utvrđivanja kvaliteta mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj, uzorkovanog 26. juna2019. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli”, poručuju iz Dubrovačko-neretvanske županije.

Dodaju kako će se skladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja, a da je o onečišćenju obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom na to da uzorci mora na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj, zbog onečišćenja fekalnog porijekla, ne udovoljavaju uslovima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti, napominju iz Županije.

قالب وردپرس

Komentari: