– Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o opozivu proizvoda, Ocean sea dagnje 270 g (Chilean mussels ocean sea), lot broja L2805A 2762, upotrijebiti do 30. jula 2022, porijeklom iz Čilea, radi povišene količine kadmija – stoji na stranicama HAPIH-a.

Shodno tome proizvod nije u skladu s Uredbom EU-a o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina kontaminanata u hrani.

Proizvod na tržište stavlja LIDL Hrvatska, na čijim stranicama se nalaze detaljne informacije o navedenom opozvanom proizvodu.