Profesori Alex Tabarrok i Shruti Rajagopalan u razgovoru za The New York Times iznijeli su zanimljivu teoriju. Naime, prema njihovom mišljenju, gradovi bi u budućnosti mogli biti privatno vlasništvo.

Više od polovine svjetskog stanovništva živi u gradovima, a brojne zemlje se suočavaju sa problemom iseljavanja ljudi iz ruralnih u urbana područja. Zato je 21. stoljeće označeno kao “urbani vijek”.

To će za posljedicu imati brojne promjene i probleme u svakodnevnom životu u velikim gradovima ukoliko se neke stvari ne promijene. U nerazvijenim zemljama javlja se problem prenaseljenosti koji nije lako rješiv tradicionalnim metodama.

Tabarrok i Rajagopalan ističu da je svijetu potrebno više gradova i to onih koji će imati potrebnu infrastrukturu za veliki broj stanovnika.

Oni smatraju da bi gradovi u privatnom vlasništvu bili mnogo bolje isplanirani i izgrađeni, te bi stoga bili i funkcionalniji u odnosu na tradicionalne gradove.

Takvi gradovi već postoje širom svijeta jer su ih za potrebe svojih radnika napravile pojedine velike kompanije, navode Tabarrok i Rajagopalan. Dodaju da se ovi gradovi danas smatraju izuzetno funkcionalnim i boljim od ostalih gradova.

Prema određenim procjenama, za izgradnju većeg privatnog grada potrebno je 50 milijardi dolara, a takva investicija bi bila i korisna i isplativa.

KOMENTARI:
Loading...