Evropski parlament je danas izglasao postupno ukidanje roaminga u sklopu paketa Jedinstveno evropsko tržište za elektronske komunikacije. Potpuno ukidanje roaminga na snagu će stupiti 15. juna 2017.U prijelaznom periodu cijena poziva će stajati maksimalno 0.05 eura po pozivu, 0.02 eura po poslanom SMS-u te 0.05 eura po megabajtu podataka.

Ograničenja naknada za dolazne pozive odredit će se kasnije ove godine, ali se očekuje da će ta ograničenja biti niža nego za odlazne pozive.
Povrat troškova i sprječavanje zloupotrebe

Ako operateri mogu dokazati da ne mogu vratiti svoje troškove i da to utječe na domaće cijene, nacionalna regulatorna tijela mogu im odobriti da nametnu minimalne pristojbe u iznimnim okolnostima kako bi povratili te troškove.

Kako bi zaštitili industriju od zloupotrebe, kao što je “stalni roaming”, operaterima bi u određenim okolnostima bilo dopušteno da naplaćuju malu naknadu, nižu od sadašnje, prema “fair use” politici.

Tačni podaci za to će biti definirani od strane Komisije i telekomunikacijskih regulatora.
Otvoren pristup internetu

Mrežna neutralnost, odnosno neutralnost interneta, načelo je prema kojem pružatelji internetskih usluga trebaju tretirati sav sadržaj, stranice, usluge, korisnike i programske osnovice jednako, bez diskriminacije. Novim zakonom kompanije koje pružaju usluge pristupa internetu biti će obavezne ponuditi pristup internetu kojim će se čitav saobraćaj tretirati jednako, što znači da se neće moći blokirati ili usporavati stranice, aplikacije ili usluge nekih pošiljatelja, osim ako je to potrebno kako bi se poštovao sudski nalog, a u skladu sa zakonom, ili da se spriječi zagušenje mreže ili protiv cyber-napada.

 

KOMENTARI:
Loading...