Govoreći nakon samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP), Erdogan je rekao da je SEECP jedina platforma na kojoj se svih 13 zemalja u regiji okuplja za istim stolom.

– Činjenica da je samit održan na tako visokom nivou uprkos pandemiji COVID-19 simbol je povjerenja ukazanog konstruktivnoj ulozi Turske u regiji, a posebno povjerenja u mjere koje smo poduzeli u borbi protiv virusa – rekao je Erdogan.

Samit je naglasio važnost zajedničke borbe protiv izazova poput migracija i pandemije, izjavio je turski predsjednik Erdogan.

– Vjerujemo da nema drugog rješenja osim dijaloga za političke probleme u regiji. U tom smislu podržavamo maksimalno korištenje prilika koje pruža SEECP – poručio je turski čelnik.

SEECP je forum za saradnju koji okuplja Tursku, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Sjevernu Makedoniju, Rumuniju, Srbiju, Grčku, Hrvatsku, Moldaviju, Crnu Goru, Sloveniju i Kosovo.

Erdogan je također rekao da će revitalizacija procesa pristupanja Turske Evropskoj uniji i ubrzanje kandidature za članstvo i potencijalnih kandidata u Jugoistočnoj Evropi biti od koristi uniji na globalnom nivou.

O naporima Turske tokom njenog predsjedavanja SEECP-om, Erdogan je rekao da su pokušali razviti zajednička rješenja o pitanjima kao što su poljoprivredna politika, dijaspora, obrazovanje i borba protiv katastrofa, uzimajući u obzir principe regionalnog vlasništva i sveobuhvatnosti.

– Turska će nastaviti doprinositi miru, stabilnosti i prosperitetu regije u budućnosti – rekao je Erdogan.