Kazala je to danas generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu na otvaranju Prvog koordinacijskog sastanka donatora o temi Zajedničkog regionalnog tržišta.

Cilj uvodnog koordinacijskog sastanka donatora je podizanje svijesti o ključnim reformama politika kako bi se ujedinili napori na ostvarivanju maksimalnih rezultata u ambicioznom vremenskom okviru od naredne četiri godine.

To je tek prvi korak jer će se proces koordinacije donatora nastaviti kasnije tokom godine, kako bi se detaljno utvrdile potrebe za sektorskim ulaganjima, naročito u okviru agendi za digitalnu transformaciju, industriju i inovacije.

– Provedba regionalnih aktivnosti predviđenih u okviru CRM agende za naredne četiri godine može donijeti i potrebe za dodatnim ulaganjima, imajući u vidu ambicioznost agende, ali i složenosti nekih sporazuma unutar nje – dodala je Bregu.

Napomenula je da bi vlade u regiji trebale predložiti konkretna ulaganja koja su potrebna da bi Jedinstveno tržište postalo stvarnost na zapadnom Balkanu.

Izrazila je spremnost RCC-a da podrži ZB6 u tom pothvatu kroz njihovu ulogu općeg koordinatora CRM Agende i krovne regionalne organizacije zadužene za praćenje i izvještavanje o napretku CRM-a.

Nacionalni resursi nikada neće biti dovoljni za ekonomski oporavak regiona. Ekonomski i investicioni plan i ogromna podrška Evropske unije su dobrodošli, ali su za održiv razvoj, međutim, potrebni partneri i donatori, saopćeno je iz RCC-a.

Šef odjela u Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Thomas Hagleitner i direktor Sekretarijata Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA) Emir Đikić iskazali su podršku provedbi Zajedničkog regionalnog tržišta kao važnog koraka na putu evropskih integracija zapadnog Balkana.

Na prvom Koordinacijskom sastanku donatora o temi Zajedničkog regionalnog tržišta okupili su se ministri ekonomija zapadnog Balkana, predstavnici donatorske zajednice, međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora, kao i zvaničnici CEFTA-e i predstavnici Evropske komisije koji su iskazali interes za potpuno učešće u ostvarivanju ciljeva CRM agende.

Akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište za period od 2021. do 2024. godine koji su podržali lideri zapadnog Balkana na Samitu Berlinskog procesa održanom 10. novembra 2020. godine u Sofiji uspostavljen je kao transformativni alat kako bi se povećala atraktivnost i konkurentnost regije i da bi se regija približila tržištima EU.