Kratice za ekstenzije fileova dobro su poznate svima koji koriste računar.

Uglavnom se ekstenzije sastoje od tri slova, a ne postoji neko posebno pravilo za njihovo imenovanje.

Da li ste znali da je domena koja dominira modernim internetom – .com, i koja je u ovoj godini proslavila 30. rođendan, nastala od engleski riječi “commercial” (komercijalan), što govori o njenoj izvornoj namjeni. Ova domena zamišljen je za dodjeljivanje kompanijama, kako bi se one razlikovale od vladinih agencija ili obrazovnih institucija. Prva .com domena na svetu bio je Symbolics.com.

JPG, MP3, FLV, PDF… samo su neke od njih, a da li ste se zapitali šta znače?

Fotografije

.gif – Graphics Interchange Format, skraćeno GIF, predstavlja oznaku za kratke videoanimacije. Jedan je od dva najčešće korištena računarska grafička formata za razmjenu slika na internetu. Predstavljen je 1987. godine.

.jpg, .jpeg – riječ je o najkorištenijem formatu za fotografije, a JPEG znači Joint Photographic Experts Group (Udružena grupa fotografskih eksperata), prema komitetu koji je kreirao ovaj standard 1992. Grupa je osnovana 1986. godine.

.raw – ovaj format koriste digitalni fotoaparati i kamere, a raw znači da fotografija nije prošla kroz proces obrade.

Audio

.mp3 – Ovo je ekstenzija za audiofileove MPEG-1 ili MPEG-2, a znači kraticu radne grupe pod nazivom Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. MPEG je radna grupa stručnjaka za standardizaciju digitalnih formata koji se bave pronalaženjem, objavljivanjem i razvojem standarda za kodiranje video i audiosignala. MP34 je najčešći format za čuvanje digitalnih audiozapisa na kompjuterima i drugim digitalnim uređajima.

.wav – ova ekstenzija je skraćenica za Waveform Audio File Format, odnosno audioformat koji se koristi za čuvanje muzike na računarima.

.wma – ovo je ekstenzija za audioformat koji je razvio Microsoft.

Video

.avi – je skraćenica od Audio Video Interleave (isprepleteni audio i video), a riječ je o fileu koji u sebi sadrži i audio i video. I njega je kao i .wma kreirao Microsoft.

.flv – ekstenzija koja označava Flash videofileove.

.mp4 – skraćenica za jedan od najkorištenijih videofileova. Isto je objašnjenje kao i za mp3, osim što se ovdje podrazumijeva videofile MPEG-4.

.wmv – ekstenzija koju je kreirao Microsoft i označava Windows Media Video. Ona je za video isto što i .wma za audiofileove.

Dokumenti

.pdf – skraćenica od Portable Document Format, format koji je kreirala kompanija Adobe System. PDF ekstenzija se koristi za kreiranje dokumenata koji će sadržati unaprijed određen izgled i otvarat će se isto na svim uređajima i operativnim sistemima.

.txt – tekstualni file koji u sebi nema nikakvo formatiranje.

KOMENTARI:
Loading...