Ovo možda ne vrijedi za sve, ali svakako pogledajte informacije o sebi i osvježite ih.

Vaš Facebook profil možda sakriva stare, neugodne informacije o vama, a koje drugi mogu vidjeti, upozorava Independent.co.uk. Možda ste i sami primijetili neke promjene, poput one da su prije neki podaci bili više vidljivi (poput “Najdražih citata”), a danas ih više ne vidite.

Te se informacije i dalje nalaze na vašem profilu, a dostupne su Facebook stranicama i drugim ljudima. Negativna je strana što se ti opisi od prije nekoliko godina možda uopće više ne podudaraju s vašim sadašnjim Facebook identitetom, pa vam može biti neugodno ako se najdraži citat iz neke rap pjesme od prije 10 godina sada pojavi kao ‘aktualan’.

Osvježite informacije o sebi

Kako bi ‘očistili’ ili provjerili ovaj dio profila, odaberite opciju ‘Nadopuni informacije’ (tako se trenutačno zove, a nalazi se na području vaše naslovne fotografije). Tu vam se pojavljuje više rubrika o vama, poput obrazovanja, posla i sl. Osvježite informacije i provjerite citate, a možete i sakriti neke dijelove (primjerice, na mjesta u kojima ste živjeli odaberite opciju da vidi “Samo ja”, umjesto “Javnost” ili “Prijatelji”).

KOMENTARI:
Loading...