Tokom zime akumulator u vašem automobilu mora da bude u top-formi, inače, ako je struja iole klonula, prije ili kasnije nastat će problemi sa startovanjem motora.

Za službe pomoći na putu sada kreće sezona, a najviše posla upravo imaju zbog pražnjenja akumulatora na automobilima. Dakle, nema kvarova drugih komponenti već su jednostavno akumulatori po hladnoći oslabili.

Akumulator po hladnoći oslabi, a motoru treba struje više nego ikad da bi startovao na niskoj temperaturi. Uz to, najčešće vozimo kratke relacije što je noćna mora za automobil, tačnije za alternator. I kada akumulator izda, onda zovemo u pomoć kablove, pa opet kratka relacija.

Sve ovo nije baš dobro jer prečesto startovanje motora uz pomoć kablova u velikoj mjeri slabi akumulator.

Bilo da je struja samo oslabljena ili je akumulator oštećen, običnim mjerenjem, u našem slučaju testom, možete otkriti kapacitet baterije.

U servisu možete provjeriti stanje vaše baterije, što se simbolično naplaćuje, ali najčešće je i besplatno. Ipak, teorija kaže da je već poslije pet godina baterija oslabila, međutim, ima trikova koji joj mogu produžiti životni vijek.

Recimo, redovna dopuna ili priključivanje „Megapulsera“ (specijalizovanog uređaja za dopunu i regeneraciju akumulatora) – oba načina se koriste kako bi akumulator duže trajao.

Koliko često treba provjeravati stanje akumulatora i koji mu je radni vijek?

Najpraktičnije je da na svakom malom servisu provjerite i stanje akumulatora. Ono se provjerava posebnim uređajem koji očitava kapacitet baterije. Ukoliko servis obavljate sami i nemate uređaj za provjeru stanja baterije, onda već znate da se čak i u mnogim prodavnicama akumulatora može brzo i lako provjeriti stanje ovog dijela vozila. Kada je riječ o radnom vijeku akumulatora, to ne može da se odredi tek tako jer zavisi od mnogih faktora, jačine akumulatora i načina eksploatacije, ali treba znati da poslije pet, šest godina akumulator ulazi u duboku starost.

Koji su najčešći problemi pri korišćenju akumulatora i razlozi njegovog pražnjenja?

Loše održavanje. Iako se ne čini da je tako, ali treba znati da je akumulator vrlo osjetljiv i da mu najobičnija prljavština može zadati velike probleme. Naime, nečistoće na akumulatoru izazivaju slabljenje struje i na taj način akumulator gubi energiju, pa nije ni čudo što se pri korišćenju drugih potrošača u vozilu (klima, grijači…) baterija može prerano isprazniti i tako praviti probleme pri startovanju motora. Naime, prljavština koja se nakupi na klemama oslabi struju jer stvara zaštitni sloj koji slabi kontakte na polovima akumulatora.

Na koji način preduprijediti pražnjenje akumulatora.

Osim redovnog održavanja koje podrazumijeva provjeru klema (da li su dovoljno pričvršćene) i njihovog čišćenja ako su prljave (najbolje se čiste kuhinjskom žicom, a zatim se premažu zaštitnom mašću) trudite se da površina samog akumulatora uvijek bude suva i čista. Također, treba znati da se ovaj dio može prazniti ne samo zbog prljavštine ili pretjerane eksploatacije, već i zbog nekog kvara na vozilu. Naime, akumulator može isprazniti i neispravan audio-sistem, alarm ili, recimo, kada je automobil dugo stajao na parkingu. Vodite računa da često pražnjenje akumulatora može izazvati brojna oštećenja na ovom dijelu i naravno, značajno značajno mu skratiti radni vijek.

Komentari: