Legendarni naučnik i inovator Nikola Tesla bio je jedan od najznačajnijih naučnika i inovatora na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Svjetski je slavan po brojnim izumima i patentima u području elektrotehnike i radiotehnike, a posebno po primjeni izmjenične struje i radiokomunikaciji. Svojim je istraživanjima prethodio mnogim važnim otkrićima u fizici (rendgenske zrake, elektron, kozmičke zrake, akceleratori čestica), a predvidio je i brojne tehničke izume dvadesetog stoljeća (televizor, radar, moderne turbine, globalni sistem komunikacija). Međutim, jedan od manje poznatih uređaja koje je predvidio je pametni telefon. Naime, Tesla je u intervjuu iz 1926. koji je dao Johnu B. Kennedyju izjavio: “Kad uvedemo bežični sistem, cijeli će se svijet pretvoriti u ogromni mozak. Bit ćemo u stanju komunicirati jedni s drugim neovisno o udaljenosti. Ne samo to, već ćemo kroz televiziju i telefoniju vidjeti i čuti jedni druge kao da se nalazimo licem u lice. A instrumenti pomoću kojih ćemo to raditi bit će nevjerovatno jednostavni u usporedbi s današnjim telefonima. Čovjek će moći nositi takav uređaj u džepu”. Još jedna od stvari koje je Tesla u istom intervjuu predvidio je i da će muškarci postati inferiorni ženama. “Ova borba za ravnopravnost spolova završit će novim poretkom u kojem će žena biti superiorna. Tu jednakost, a kasnije i superiornost, neće postići kroz plitku fizičku imitaciju već kroz buđenje intelekta žena”

KOMENTARI:
Loading...