Projekat Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor) vrijedan je 20 milijardi eura, a u njemu će biti replicirani procesi koji pokreću Sunce i treba pokazati da energija iz nuklearne fuzije može da se stvara na komercijalnom nivou.

Početak proizbvodnje prvih količina energije planiran je već 2025. godine, to će biti na čisto eksperimentalnom nivou. Stručnjaci vjeruju da će biti potrebno nekoliko decenija da se usavrši tehnologija koja bi omogućila povezivanje fuzionih reaktora na komercijalne električne mreže.

Uprkos tome, u projekat se polažu ogromne nade, jer nuklearna fuzija nudi čist i skoro beskonačan izvor energije, mada do sada čovječanstvo nije uspjelo da prevaziđe tehničke izazove crpljenja ekstremne količine energije.

Džinovski reaktor bit će sastavljen iz miliona dijelova, koji će težiti 23.000 tona, a projekat će biti najsloženiji inženjerski poduhvat u historiji.

U njegovom sklopu će se naći 10.000 tona magneta, od kojih su neki teži od putničkog aviona, kao i 200 kilometara superprovodničkih kablova, koji će biti držani na temperaturi od minus 269 stepeni Celzijusa – približno apsolutnoj nuli.
Francuski predsjednik Emanuel Macron zajedno sa drugim evropskim i zvaničnicima iz Kine, Indije, Japana, Koreje, Rusije i SAD-a proslavili su početak radova na sastavljanju reaktora.

Lansiran još 2006. godine, Iter je planiran da postigne punu nuklearnu fuziju 2023. godine, ali je rok sada malo pomjeren.

Ukupno 35 nacija sarađuje na gradnji “tokamaka”, magentskog fuzionog uređaja, koji treba da dokaže potencijal fuzije.