U Mješovitoj srednjoj školi Safet Krupić u Bosanskoj Krupi održano je stručno usavršavanje predviđeno za nastavno osoblje i stručne saranike u nastavi. Glavna tema stručnog usavršavanja bila je inkluzivna nastava a pored uposlenika Mješovite srednje škole Safet  Krupić ovom usavršavanju prisustvovalo je i nastavno osobljke iz svih drugih odgojno obrazovnih ustanova  sa područja bosanskokrupske općine. Seminar je vodio Adnan Kreso, Stručni suradnik za inkluzivnu nastavu u MInistarstvu obrazovanja Unsko sanskog kantona.

Mješovita srednja škola u Bosanskoj Krupi među svim učenicima ima i 27 onih koji imaju  neki od problema koji ih spriječava da  normalno pohadjaju nastavu  i  zbog toga je i odabrana kao mjesto za ovo stručno usavršavanje. Već dugi niz godina ova odgojno obrazovna ustanova posebnu pažnju posvećuje upravo ovoj kategoriji učenika a tokom prošle godine su izmedju više stotina škola iz BiH ušli na osnovu izuzetno kvalitetno pripremljenog  projekta u program odabranih škola koje su dobile i dalje će dobijati  pomoć medjunarodnih institucija kako bi se proces nastave  za djecu koja imaju poteškoće u razvoju obavljao na što kvalitetniji način.

Stručnom usavršavanju prisutvovao je izuzetno veliki broj prosvjetnih radnika koji su u interaktivnoj razmjeni informacija pored savjeta koje su dobijali od predavača ukazali i na praktične probleme koji se pojavljuju u radu sa ovakvim učenicima. Ovo je samo jedan u nizu seminara i stručnih usavršavanja koje ministarstvo obrazovanja ali i Mješovita srednja škola misle organizovati  tokom ove ali i narednih školskih godina jer su iskustva svake godine i sa svakim novim učenikom drugačija i zaslužuju da se podjele sa kolegama koji rade isti posao.

KOMENTARI:
Loading...