Pravni  fakultet u Bihaću i  sarajevski  Burč univerzitet organizatori su stručnog seminara  pod nazivom „Aktuelna pitanja primjene Zakona o stvarnim pravima Federacije BIH“. O donesenom  zakonu  govorili su   eminentni  predavači-stručnjaci u ovoj oblasti.

Zakon o stvarnim pravima Federacije BIH donesen je prije godinu dana.Smatra se  historijskom, sistemskim  zakonom , jer pravni propisi iz ove oblasti nisu kodifikovani još od vremena vladavine Austro-Ugarske monarhije u BiH. Ovaj zakon po prvi put u više od stotinu godina na jedinstven način propisuje norme i definiše sva stvarna prava.Pravni stručnjaci se slažu da  po  prvi put nakon Austro-Ugarske  dobijamo  kompletan zakon o pravima na stvarima, pokretnim i nepokretnim i svim drugim pravima koja se tiču te oblasti.

Veoma je važno da se ovim zakonom uspostavlja pravno jedinstvo nekretnine, odnosno pravno jedinstvo zemljišta i zgrade, tako da ubuduće, primjera radi, neće postojati jedno pravo na zgradi, a drugo na zemljištu na kom je zgrada izgrađena, kakav pravni režim je uspostavljen još 1959. godine i trajao je sve do primjene ovog zakona. Učesnici seminara slažu da je potrebno češće organizirati predavanja o pomenutoj temi  jer, kako je rečeno,„ život  rađa nove situacije na koje pravni poredak mora dati odgovor u određenom trenutku“.

KOMENTARI:
Loading...