Tahir Nuhić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona sa svojim saradnicima boravio je danas u svojoj prvoj radnoj posjeti općini Ključ. Ministar Nuhić sastao se sa općinskim načelnikom  Nedžadom Zukanovićem, a razgovarano je o aktuelnoj situaciji u općini. Nakon završetka razgovora posjetili su Javno komunalno preduzeće Rad u kojem se, između ostalog, implementira projekat „SWIS“.

Inače, Informacioni sistem za upravljanje čvrstim otpadom SWIS implementira se u okviru projekta „KORAK-PO-KORAK“, integriranog upravljanja otpadom. Ovaj projekat se realizuje pod pokroviteljsvom Kantonalnog ministarstva građenja. To je jedinsvena baza podataka, podaci o kompletnim tarifama komunalnih usluga , količinama otpada koji se reciklira, odnosno, koji završi na deopniji i usklađeni su na cijelom području jugoistočne Evrope. Potrebe za procjenu nivoa usluga i poređenje pokazatelja poslovanja kao osnove za kvalitetno planiranje, zahtijevaju razvoj i korištenje standardiziranih alata za proračune u oblasti upravljanja otpadom, a koji se temelje na ažurnim informacijama na svim nivoima vlasti.

KOMENTARI:
Loading...