Sa više od 330 miliona ljudi i kompanija koji koriste usluge Linkedina, ova internet stranica ima impoznatnu bazu podataka o tržištu rada.Na osnovu podataka iz 2014. godine napravljena je lista vještina koje će biti najtraženije u 2015. godini.

Prema Linkedinu ljudi koji poseduju ove vještine imaće posla u narednog godini:

1. Statistička analiza i prikupljanje informacija

2. Programeri “Middleware” i “Integration” softvera

3. Upravljanje sistemom za skladištenje podataka

4. Sigurnost informacionih mreža

5. SEO/SEM marketing

6. Poslovna inteligencija

7. Razvoj mobilnih aplikacija

8. Razvoj web aplikacija

9. Osmišljavanje i programiranje algoritama

10. Znanje i kombinovanje programerskih jezika Perl/Python/Ruby

KOMENTARI:
Loading...