17.2 C
Bosanska Krupa
Nedjelja | 26. Juna 2022.

Marketing pozicije portala Krupljani.BA

Portal “Krupljani.BA” uređuje djelokrug i organizaciju rada Udruženja „Krupljani.BA“  uz poštivanje principa zakonitosti, transparentnosti i javnosti, profesionalnosti, nepristrasnosti i političkoj nezavisnosti u radu. 

Tehnologije koji koristi ovaj portal mogu vam služiti u kreativnijoj i konkretnijoj distribuci vaše robe ili usluge, a omogućuje vam brži i jednostavniji pristup ciljanoj populaciji.

Portal Krupljani.BA raspolaže sa 6 fiksnih i rotacionih pozicija