U toku je proces povlačenja proizvoda Vegeta 250 grama i Vegeta 500 grama određenih proizvodnih serija s tržišta Austrije, Njemačke i Slovačke, budući da je tokom rutinske kontrole u Austriji utvrđeno da postoje indicije prisutnosti bakterije Salmonelle spp. u tragovima u jednom izoliranom slučaju.

Kao mjeru predostrožnosti, a u cilju zaštite potrošača, kompanija Podravka je samoinicijativno provela aktivnosti za povlačenje proizvoda na tri tržišta na kojima se nalaze proizvodi navedenih proizvodnih serija (Austrija, Njemačka, Slovačka).

Podravka d.d. je proizvode predmetne proizvodne serije dala na analizu službenim akreditiranim hrvatskim laboratorijima društva EUROINSPEKT CROATIA KONTROLA d.o.o. i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ”Dr. Andrija Štampar”, koji su utvrdili odsutnost bakterije Salmonella spp. u Vegeti i na taj način potvrdili rezultate Podravkinog laboratorija Kontrole kvalitete.

U toku su i dodatne analize proizvoda navedenih proizvodnih serija kod ovlaštenih EU laboratorija.

Iz kompanije Podravka navode kako u svojim laboratorijima redovno i kontinuirano provode kontrolu kvalitete i zdravstvene ispravnosti svih ulaznih sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, ambalaže i okoliša, a kontrola kvalitete provodi se u skladu s važećim zakonima i EU regulativom, te odgovarajućim politikama i standardima Podravke koje se odnose na kvalitetu i sigurnost hrane.

“Podravka d.d. će nakon prikupljanja svih relevantnih informacija pravodobno informirati javnost i druga nadležna tijela sukladno važećim propisima Republike Hrvatske”, stoji u saopštenju za javnost.

KOMENTARI:
Loading...