Djeca izložena pasivnom pušenju imaju do tri puta veći rizik za poremećaj pažnje i hiperaktivnošću (ADHD), objavili su američki i španski naučnici.

Djeca koja su pasivnom pušenju bila izložena do 60 minuta dnevno, imala su prosječno dvostruko veći rizik za ADHD nego njihovi vršnjaci koji nisu udisali dim cigareta, piše agencija Reuters.

Rizik je bio dodatno povećan kod djece koja su dimu cigareta bila izložena svakodnevno duže od 60 minuta.

Novi nalazi se zasnivaju na podacima prikupljenim od 2.357 djece uzrasta od 4 do 12 godina.

Inače, poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD – Attention Deficit Hiperactivity Disorder) smatra se neurobiološkim poremećajem, a karakteriše ga nemogućnost održavanja usmjerene pažnje, impulsivnost i hiperaktivnost, pri čemu se simptomi često nastavljaju i u odrasloj dobi.

KOMENTARI:
Loading...