U Sjedinjenim Američkim Državama sve više biznisa istražuje potencijalnu primjenu marihuane za ublažavanje bola, pogotovo u svjetlu sve većeg broja država koji ovu supstancu legaliziraju. Međutim, čini se da marihuana nema toliki blagotvoran efekt na žene koliki ima na muškarce.

Analiza u časopisu Drug and Alcohol Dependence pronašla je da su muškarci manje osjetljivi na bol nakon konzumacije marihuane, dok žene to nisu.

Studija koju su uradili istraživači podrazumijevala je da osobe ubace ruku u hladnu vodu, pa su im onda mjereni verbalni izvještaj bola, kao i vrijeme reakcije, odnosno vrijeme koje im je trebalo da izvuku ruku iz vode. Nakon konzumiranja marihuane muškarci su prijavljivali manje bola nego prije, dok su za žene ovi nivoi ostali isti.

Autori studije su upozorili da bi ove spolne razlike mogle utjecati na istraživanja o potencijalnoj terapeutskoj primjeni marihuane.

Međutim, istraživači kažu i kako ne bi trebalo potpuno odbaciti ideju korištenja marihuane za tretiranje bola kod žena. Žene se na marihuanu brže naviknu te desenzitiviziraju, a kako su osobe u studiju bile redovni korisnici, istraživači kažu da bi se tu mogao kriti razlog za ove razlike.

KOMENTARI:
Loading...