Raznovrsni biljni preparati i dodaci prehrani u vidu mineralnih i vitaminskih suplemenata danas se mogu naći na svakom koraku, u trgovinama, apotekama, na internetu, ali djelotvornost ovih proizvoda obično nije podrobno ispitana.Iako je najčešći slučaj da su na deklaracijama napisana lažna obavještenja o prisutnosti “aktivnih materija”, mada ih tamo uopšte nema, nisu zanemarivi ni slučajevi da su određeni dijetetski proizvodi povučeni sa tržišta jer ugrožavaju zdravlje ili pak sadrže smrtonosne tvari.

Ukoliko tome dodamo i činjenicu da je kontrola kvaliteta dodataka prehrani u našoj zemlji na vrlo niskom nivou i da se prilikom registracije ne provjerava njihov sastav, već samo zdravstvena ispravnost, jasno je koliko treba biti oprezan prilikom kupovine.

“Proizvod u procesu registracije od kontrola prolazi samo kontrolu zdravstvene ispravnosti, što podrazumijeva mikrobiološku čistoću i prisustvo teških metala. Nikakva druga hemijska kontrola se ne provodi, prije svega analiza količine aktivnih sastojaka u proizvodu, koja bi potvrdila da li je ona u skladu s deklaracijom sastava koju je proizvođač naveo na pakovanju. Nažalost, nemamo ni institucije i laboratorije koje su opremljene i mogu raditi ove vrste hemijskih kontrola”, pojašnjava mr. sci. Alma Salkić, direktorica Sektora za kontrolu lijekova u Zada Pharmaceuticals.

Posebno je problematično što ni njihovo reklamiranje, također, niko ne kontroliše. Naime, s obzirom na to da nemaju svojstva lijeka, nisu u nadležnosti Agencije za lijekove BiH, već se ova oblast uređuje u okviru tzv. prehrambenog zakonodavstva, gdje još uvijek ne postoji regulativa za reklamiranje ovih preparata.

I pored toga što je tržište dodataka prehrani vrlo nesređeno, ne treba zanemariti ni činjenicu da postoje i veoma dobri i kvalitetni dijetetski proizvodi koji mogu biti korisni i pomoći u unapređenju zdravlja.

Salkić stoga savjetuje da se potrošači uvijek odluče za sigurnu kupovinu – u apoteci.

“Dodatke prehrani treba uzimati u apotekama, uz konsultaciju sa stručnim osobljem, ljekarima i farmaceutima. Nikako ih ne treba naručivati putem interneta”, kaže Salkić i dodaje da se pacijenti, posebno oni koji istovremeno uzimaju i druge lijekove, uvijek trebaju konsultovati s ljekarima zato što dodaci prehrani mogu stupati u interakcije s lijekovima i izmijeniti efekat lijeka.

KOMENTARI:
Loading...