Konzumiranje elektronskih cigareta u trudnoći za nerođene bebe može predstavljati jednaku opasnost kao i obični duhan, iako veliki broj trudnica elektronske cigarete konzumira kao “zdraviju” zamjenu u odnosu na duhan.

Iako je trudnicama preporučeno da konzumiranje cigareta u potpunosti izbace, mnogi smatraju da su elektronske cigarete “zdravija” zamjena za klasične cigarete i duhan.

Međutim, ustanovljeno je da hemikalije prisutne u pari koju proizvode elektronske cigarete, mogu biti izuzetno opasne u trudnoći i odraziti se na zdravlje beba.

Profesor Judith Zelikoff sa Univerziteta New York smatra da elektronske cigarete nisu nužno manje opasne od klasičnih. Taj zaključak je iznesen nakon laboratorijske analize na miševima, gdje su ustanovljeni zastoji u razvoju mozga kod miševa, u odnosu na one koji nisu bili izloženi hemikalijama iz pare elektronskih cigareta.

Efekti su bili još izraženiji kada se izdvojio nikotin iz pare, što znači da dodatne hemikalije koje se nalaze u pari elektronske cigarete mogu znatno ugroziti razvoj fetusa.

KOMENTARI:
Loading...