Depresija ima više znakova i simptoma , a najznačajniji su:

– depresivno (smanjeno) raspoloženje;
– gubitak interesa i zadovoljstva ili bezvoljnost;
– doživljaj smanjene energije ili stalni umor.

Pored ovoga, osobe s depresijom mogu imati i sljedeće promjene: izmijenjen apetit, previše ili premalo spavanja, zabrinutost i strah, smanjenu koncentraciju, neodlučnost i osjećaj bezvrijednosti. Ponekad se mogu javiti i misli o samopovrjeđivanju ili samoubistvu. Ukoliko imate ove posljednje simptome odmah se javite svom porodičnom ljekaru ili u centar za mentalno zdravlje.
Depresija može nastati kod svakoga u bilo koje doba života i nije znak slabosti. Mnoga druga hronična oboljenja kao što su dijabetes, stanja poslije srčanog infarkta i moždanog udara mogu biti udružena s depresijom.
Depresija se liječi uspješno psihoterapijom ili lijekovima, a često i kombinacijom ova dva načina.

Udruženje doktora porodične/obiteljske medicine preporučuje da živite na zdrav način: umjerena fizička aktivnost, zdrava ishrana, bez duhanskog dima, umjerene količine ili bez alkohola i dovoljno sna. Razgovarajte sa svojim najbližim o vašim i njihovim emocijama i problemima.

Posjećujte svog porodičnog ljekara redovno. Depresija je problem o kojem možete da pričate.

KOMENTARI:
Loading...