U ratom zahvaćenoj Siriji krše se sva dječija prava, pa i ono osnovno, pravo na život. Tek nekolicina djece sa svojim roditeljima imali su, ako se to može tako nazvati, sreću da žive bar u izbjegličkom kampu gdje nisu toliko izloženi životnoj opasnosti.

Imaš pravo da živiš. Imaš pravo na zaštitu od povrede i maltretiranja, kako tjelesnog, tako i psihičkog. Imaš pravo na najbolju moguću zdravstvenu njegu, čistu vodu za piće, zdravu ishranu i čist i siguran okoliš. Imaš pravo na hranu, odjeću i sigurno mjesto stanovanja. Nikome nije dopušteno da te kažnjava na okrutan i bolan način. Imaš pravo na zaštitu u ratu. Djeca mlađa od 15 godina ne mogu biti prisiljena da idu u vojsku ili nekako drukčije učestvuju u ratu. Ovo su dijelovi Konvencije o pravima djeteta koju je usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ako si sirijsko dijete, nemaš pravo ni na šta od nabrojanog. Tačnije, ništa od ovog ti nije osigurao prvenstveno UN.

U jednom od takvih izbjegličkih kampova snimljen je i ovaj dirljivi video. Sva djeca imaju pravo na život, na siguran dom, na igru i snove. Nažalost, nekima su snovi i mašta sve što imaju.

Tagovi: Batman Sirija izbjeglički kamp

Komentari: