Mezarje Bekijja u Medini, a u pozadini džamija Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

„Naročito se mora istaknuti da svijet mnogo pretjeruje i preko islamskih granica prelazi u pogledu mrtvih i u pogledu njihovih kabura (grobova). Islam naređuje da se groblja čuvaju, da se čisto drže, da se ne omalovažavaju i ne ponižavaju, ali i zabranjuje u njima svaki sjaj i rasipanje u to ime skupog novca, koji bi nam mnogo koristi mogao donijeti. U Sahihi-Muslimu nalazi se ovaj hadis, u kom se veli da je Muhammed, s.a.v.s., zabranio da se grob kreči i cementira. U Tirmizijevoj zbirci se dodaje da je zabranio da se na grobovima piše, zidaju turbeta i da se po njima gazi. Koliko li mi novca potrošimo na velike nišane, zlatne natpise, kamene i željezne ograde itd., a kakva korist od toga?“

(Mehmed Handžić, Islamske teme, Ogledalo, Sarajevo, 1999., str. 357-358.)

KOMENTARI:
Loading...