Biljka ambrozija, jedan od najrasprostranjenijih korova, izuzetno otporna i prilagodljiva, niče u aprilu, cvjeta sredinom jula, a u punom cvatu je krajem augusta, periodu koji je pred nama. Pelud ambrozije izaziva alergijske reakcije, a svake godine nadležne vlasti u FBiH pozivaju na uklanjanje ove vrste korova.

Pred Vladom FBiH na posljednjoj sjednici održanoj u Sarajevu bio je i izvještaj federalnog Ministarstva okoliša i turizma o provođenju akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području FBiH, koji je i usvojen.

– Sve federalne institucije referentne za pojedine komponente akcionog plana moraju ispunjavati predviđene obaveze i najkasnije do kraja godine podnijeti izvještaje federalnom Ministarstvu okoliša i turizma, a nerealizovane obaveze iz prošle godine se prenose u ovu godinu, sa obavezom izvršenja u najkraćem mogućem roku, saopšteno je nakon sjednice Vlade FBiH.

Opštine na kojima je evidentirana ambrozija treba da planiraju budžetska sredstva za narednu godinu namijenjena sprječavanju širenja i uništavanje ove korovske biljke, a Federalna uprava za inspekcijske poslove će nastaviti provoditi zaduženja prema odluci o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ove korovske biljke i Zakonu o zaštiti zdravlja bilja i o izvršenim aktivnostima dostaviti godišnji izvještaj federalnom Ministarstvu okoliša i turizma.

– Federalno Ministarstvo okoliša i turizma nastavlja koordinirati aktivnosti na provođenju akcionog plana, sačinit će integralni izvještaj za tekuću godinu i dostaviti ga federalnoj Vladi na usvajanje, rečeno je nakon posljednje sjednice Vlade.

KOMENTARI:
Loading...