Nova poslastica za ljubitelje optičkih iluzija, naročito onih matematičkog karaktera. Ovog puta donosimo vam geometrijski problem poznatiji kao “Bermudski trougao i misteriozni kvadratić”.

Na slici su dva pravougla trougla sa nekoliko identičnih geometrijskih oblika unutar sebe, ali sa drugačijim rasporedom. Kao što se može i vidjeti, i gornji i donji trougao sadrže iste geometrijske oblike, ali kada se oni izmiješaju u donjem se trouglu pojavi misteriozni bijeli kvadratić. Pitamo vas: “Odakle u donjem trouglu prazno mjesto?”.

58121d22-6fac-470b-9f36-41e90a0a0a64-trougao2

Komentari: