Naime, nakon samo tri minute, koliko je programu bilo potrebno da analizira tekstove, Anderson je otkrio da se nasilne teme najviše vežu uz Stari Zavjet, zatim Novi Zavjet pa tek onda Kur’an.

Britanski programer Tom Anderson kreirao je program kojim je napravio usporednu analizu Biblije i Kur’ana kako bi otkrio u kojoj se od tih knjiga više spominje nasilje, piše Independent.

Pri analizi je koristio novu međunarodnu verziju Biblije te prijevod Kur’ana na engleski iz 1957. godine. Na svome je blogu Anderson napisao kako ga je na projekt inspirisala javna debata i tome je li terorizam povezan s fundamentalističkim tumačenje islama otkriva iskonsko nasilje koje ne postoji u drugim religijama.

Kratak odgovor na njegovo pitanje je – ne. Naime, nakon samo tri minute, koliko je programu bilo potrebno da analizira tekstove, Anderson je otkrio da se nasilne teme najviše vežu uz Stari Zavjet, zatim Novi Zavjet pa tek onda Kur’an. Tekstove je pretraživao prema riječima koje kategorizirao u osam emocija – sreću, nadu, ljutnju/bijes, gađenje, tugu, iznenađenje, strah/tjeskobu i povjerenje. Biblija je na kraju imala mnogo viši rezultat za ljutnju/bijes nego Kur’an, koji je ipak imao viši rezultat za povjerenje.

Što se baš detaljnih termina tiče – “ubijanje i uništavanje” se spominju na skoro 5,3 % mjesta u Starom zavjetu, 2,8 % u Novom i najmanjih 2,1 % u Kuranu.

Anderson je ipak dodao fusnotu u svojem istraživanju:

– Nije nam bio cilj dokazati da li je islam nasilnija religija od drugih. Također nam je jasno da analizirane knjige nisu jedini i isključivi izvor u tim religijama – ovo je tek neki pogled izdaleka na ove tekstove.

KOMENTARI:
Loading...