Priđi bliže da vidim tajnu: Crvena jabuka i ‘To mi radi’

Volim te, djevojčice,
dok se nebo zatvara,
neka vrište naše ulice,
neka krene zabava

Bolja budućnost nije htjela
nas da sačeka
priđi bliže da vidim tajnu
koju čuvaš u očima

Refren
To mi radi, to mi radi,
jer ti možeš
da mi radiš sve
to mi radi, to mi radi,
jer ja zaljubio sam se

Iza ugla čujem muziku,
generacija je cugala,
a ja sam noćas sličan urliku,
moje je ime teška panika

Kad me pališ, onda idi,
lomi do kraja,
priđi bliže da vidim tajnu
koju čuvaš u očima

 

KOMENTARI:
Loading...