Pisanje poruka i korištenje društvenih mreža može rezultirati “kognitivnom i moralnom plitkošću”, pokazale su studije.

Istraživanje je pokazalo da su manje šanse da ljudi koji često pišu SMS poruke ili često koriste društvene mreže mogu uključiti u “refleksivne misli” kao i da će “staviti manju važnost na moralne životne ciljeve”.

Pisac Nicholas G Carr u knjizi koja je nominovana za Pulitzera “The Shallows” raspravlja o mogućnosti da internet mijenja “način na koji mislimo, čitamo i pamtimo”.

Naime, Carr je naglasio da internet uzrokuje pad reflektivne misli. Razlog ovoga je uglavnom brza priroda internet komunikacije koja obično uključuje kratke tekstove, tweetove, komentare i poruke kojima ne treba mnogo vremena za obradu.

“Hipoteza površnosti” predviđa da “stalni pristup internetu na prenosivim uređajima i konstantni dodir sa društvenim mrežama su odveli do dramatičnog pada u svakodnevnoj običnoj refleksivnoj misli”.

Ideja potiče od toga da što se više navikavamo na kratku i brzu komunikaciju, navikavamo se i na kratko i brzo mišljenje. Ovo će uzrokovati pad u refleksivnoj misli koja doprinosi padu važnosti morala i povećanju važnosti u hedonizmu, kao i fotografiji.

Studija iz 2013. godine sa Univerziteta Wisconsin je pokazala da od 2.314 studenata koliko su ih testirali, kako oni koji su koristili SMS poruke više od ostalih su također imali “osobine, ciljeve i stavove koji su karakteristični za individue sa niskim interesom za refleksivnu misao”.

Učesnici koji su slali SMS poruke više od ostalih su imali manje pozitivan odgovor na izjave poput “Želim da živim etičkim i principijelnim životom” kao i “Želim da živim svoj život sa pravim integritetom”.

Nedavna studija je otišla korak dalje pa su postavili hipotezu da SMS poruke i društvene mreže uzrokuju smanjen moral i/ili kognitivne sposobnosti.

Studija je otkrila da je “često slanje poruka bilo negativno povezano sa životnim ciljevima u domenama morala” i pozitivno su povezani sa “idejom hedonizma i u domenama drugih ciljeva”.

Drugim riječima, što su više učesnici slali poruke, manje su šanse da će staviti važnost na moralne ciljeve i više gledaju hedonističku ciljeve i postavljaju ih kao svoje ciljeve.

KOMENTARI:
Loading...