Brojne su priče koje okružuju ljevoruke ljude. Neke studije sugerišu da ljevoruki ranije umiru, druge ih povezuju sa delinkventskim ponašanjem, a neke čak navode da ljevoruki više piju od ostalih ljudi.

Obrađivanje informacija

Dok za takve tvrdnje teško da postoje dokazi, jedan od mitova o ljevorukima koji ima težinu je tvrdnja da su oni pametniji od desnorukih ljudi. Šta više, ističu i to da ljevoruki ljudi imaju sve perdispozicije da budu geniji.

Očigledno je da ljevoruki imaju veću desnu stranu mozga, što im pomaže kod svijesti o prostoru i mentalne reprezentacije (prikazivanja) objekata. Osim toga, ljevoruki ljudi imaju i veći corpus callosums, skup nervnih ćelija koje povezuju dvije hemisfere mozga.

Sve to znači da su im dvije strane mozga bolje povezane, zbog čega imaju tendenciju da informacije obrađuju mnogo brže od desnorukih ljudi.

Eksperimenti koji su se bavili matematičkim sposobnostima ljevorukih rađeni su i ranije.

Analizom serije takvih eksperimenata, među kojima su i oni provedeni na 2.300 ljevorukih i desnorukih studenata različite životne dobi, dobijeni su vrlo uverljivi rezultati.

Eksperimenti su bili različitih nivoa matematičke težine i koristili su iste na svakom ispitaniku.

Dobri matematičari

Kada su rezultati sakupljeni i obrađeni, pokazalo se da su ljevoruki daleko nadmašili sve ostale ispitanike u rješavanju teških problemskih zadataka. Jednostavne matematičeke zadatke, ljevoruki i desnoruki ispitanici su podjednako dobro rješavali.

Istraživanje je pokazalo i da su “ekstremno” desnoruki, oni koji za sve aktivnosti koriste isključivo desnu ruku, pokazali su slabije rezultate u svim eksperimentima.

Zaključak je da ljevoruki ljudi pokazuju mnogo bolje rezultate kada je matematika u pitanju, dok desnorukima matematika baš i nije jača strana, prenosi B92.

KOMENTARI:
Loading...